Echis pavo Reuss, 1834 & Echis varia Reuss, 1834
photographs of the types

 

 

Photographs: Franzen Michael (SysTax)

 

 

 

 

Echis pavo - Pod tímto pojmenováním bylo popsáno několik exemplářů hadů z Egypta, předané do muzea ve Frankfurtě
                        nad Mohanem z Ruppelovi první expedice po severní Africe. V dnešním pojetí se jedná o taxon shodný s
                        Echis pyramidum
z Egypta. Jedinec zde vyobrazený má evidenční číslo SMF 21062 a jedná se o lektotyp.
 


    

 

 

 

Echis varia - Pod tímto jménem byly popsány efy z Habeše (dnešní Etiopie). Důležitými charakteristickými znaky jsou
                        široká, velká a tupě zakončená hlava a také větší počet břišních štítků, což odlišuje tyto efy od egyptských
                        (Cherlin, 1990). To vedlo také Cherlina k revalidaci tohoto druhu. Dnešní pohled taxonomů je jiný a ve většině
                        případů tento taxon nepovažují za platný, nýbrž pouze jako synonymum Echis pyramidum. To podporují i
                        molekulární výsledky (Wuster, in litt.). Na snímku je holotyp Echis varius - SMF 21058.