Echis coloratus terraesanctae  Babocsay, 2003

 

 

 

 

 Holotyp Echis coloratus terraesanctae (Babocsay, 2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Southern Jordan Valley     © G. Babocsay

 

 

 

Echis coloratus terraesanctae Babocsay, 2003. Terra typica: Ma´ale Efrayim, Samaria, Cisjordan.

 

Babocsay G., 2003: Geographic variation in Echis coloratus (Viperidae, Ophidia) in the Levant with the description of a new subspecies. Zoology in the Middle East, 29: 13-32.

 

Echis colorata, Gűnther (1878): 978, Flower (1933): 835 (part.).

Echis coloratus, Boulenger (1896): 507, Anderson (1898): 343, Cherlin (1983): 42, Joger (1984): 46 (part.),

                        Gasperetti (1988): 348 (part.), Leviton et al. (1992): 114 (part.), Golay et al. (1993): 268, Schätti &      

                        Gasperetti (1994): 394, Spawls & Branch (1995): 126, Borkin & Cherlin (1995): 134, David & Ineich 

                        (1999): 319, Babocsay (2004): 503 (part.).

Echis froenatus, Duméril, Bibron et Duméril (1854), Cherlin & Borkin (1990): 175, Cherlin (1990): 195.

Echis coloratus terraesanctae, Babocsay (2003): 13, Mazuch (2006, v tisku).


 

Typový materiál: Holotyp: HUJ-R 8926, samice, Ma´ale Efrayim, Samaria,
Cisjordan, coll: Y. L. Werner et al. V 26.03.1980. Paratypy (37 samců a 31 samic):
SAMCI - Negev: HUJ-R 8036, 8226, 8657, 8929, 16360, 20968, SMF 68801,
Southern Dead Sea: HUJ-R 8660, 8701, 8867, 8964, 8989, 16322, 16990,
Northern Dead Sea: HUJ-R 8430, 8521, 8522, 8696, 8801, 16225, 20817, 20877,
8575, 8669, 20950, Jordan Valley: HUJ-R 8425, 8485, 8918, 8976, 16219,
JUM 2585, Mt. Gilboa: HUJ-R 3272, 16323, 21096, 21097, Al Badhiyah, Jordan:
jeden jedinec, Mujib Reserve, uložen v JUST, Makfar Al-Shohada, Jordan: MUM 124.
SAMICE – Negev: HUJ-R 4210, 8441, 8815, 16444, 21131, Southern Dead Sea:
HUJ-R 8035, SMF 61040, 66887, Northen Dead Sea: HUJ-R 3275, 8520, 8542, 8656,
8670, 8813, 16246, 16963, 20895, 20908, Jordan Valley: HUJ-R 3270, 8451, 8926,
16453, 16645, 16884, 16887, 20851, JUM 663, 1657, 2579, Mt. Gilboa: HUJ-R 8440,
16324, 20986.

Diagnóza:
Středně velká zmije s hrbolky na kýlech dorzálních šupin, nezvětšenými
inframandibulárními šupinami a 3-4 řadami šupin mezi okem a supralabialii. Kresba
nevýrazná s velkými světlými skvrnami na dorzální ploše těla. Kresba na hlavě je
nevýrazná nebo chybí. Od nejblíže příbuzné Echis coloratus coloratus se odlišuje
menším počtem ventrálních štítků, vyšším počtem dorzálních, zbarvením a relativně
většíma očima.

 

                           Echis coloratus coloratus                Echis coloratus terraesanctae

ventralia
-samci                                    194,1                                                        187,8
-samice                                  199,4                                                        190,1

dorsalia

-na krku samci                        27,0                                                           28,3
               samice                      28,3                                                           29,7
-na těle  samci                        20,6                                                           34,4
               samice                      33,7                                                           35,3

velikost očí                        
14,2 %                                                        16,1%
(procentuální část
z délky hlavy)


Zbarvení:
Celkově se odlišuje od všech ostatních typů zbarvení Ef (typ pyramidum, typ khosatzkii, typ ocellatus). Základová barva je variabilní a je závislá na barvě substrátu, kde zmije žije. Kresba na hlavě je nevýrazná, netypická. Pokud se vyskytuje, je  často ve tvaru protáhlého písmene X (Babocsay, 2004). Tmavý pruh se táhne od očí ke koutkům. Podobně jsou takové pruhy pod očima a laterálně od nasalii. Na infralabiáliích se nacházejí čtyři tmavé skvrny. Podkladová barva je hnědá až narůžovělá, na bocích světlejší než na dorzální ploše těla. 35 na levé a 35 na pravé světlých šedivých okrouhlých nebo příčně protáhlých skvrn na horní ploše těla (číselné údaje platí pro holotyp). Na bocích těla jsou paralelně ke skvrnám na horní ploše těla   tmavé okrouhlé či příčné skvrny oddělené světlou linkou. Na laterálních krajích dorzálních světlých skvrn se nacházejí tmavé pigmentové obkružující skvrny. Ventralia bývají skvrnitá.

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Folidóza:
Babocsay (2004): dorsalia na krku 25-28,1-30 (samci), 28-29,7-32 (samice), dorsalia na těle uprostřed 31-34,4-37 (samci), 34-35,3-38 (samice), preventralia 2-3,5-5 (samci), 2-3,7-5 (samice), ventralia 181-187,8-196 (samci), 183-190,1-199 (samice), circumocularia 17-18,9-21 (samci),  14,5-19,1-22), interocularia 12-14,2-16 (samci), 13-14,5-16 (samice), subocularia 3-3,8-4,3 (samci), 3-3,8-4,3 (samice).
 

Velikost: maximálně 60 cm (podle typové materiálu, n=65), ale pravděpodobně více  - až 80 cm. Babocsay (2004) se domnívá, že tento poddruh se dorůstá menší velikosti než nominotypický. Mendelssohn (1965) uvádí největší velikost u jeho zmijí z Izraele 83 cm. Disi et el. (2004) se drží stejného údaje.
 

Zoogeografie: Severní poddruh zmije Echis coloratus je rozšířen pouze v centrální a severní části báze Mrtvého moře, Jordánského údolí a jejich západních částech. Rozšířena je od Mt. Gilboa po Wadi al Yabis a Cisjordan. Na jihu je rozšířena až po jižní části Mrtvého moře a to přibližně po 31°05´ N. Odtud se dostává do Negevu. V Negevu se pravděpodobně kříží s Echis coloratus coloratus (Babocsay, 2004). V Samarii zasahuje po Talluzu, v Izraeli po Nahal Ze´elim na západě. Na východě je rozšířena v Al Badhiyah, Mujib Reserve, Jordánsku (31°26´N, 25°41´E). Babocsay (2004) se domnívá, že studené klima v Pleistocénu mělo za následek fragmentacë populace a vyvinulo se několik populací Echis coloratus. Jednou z nich je populace, která nese jméno Echis coloratus terraesanctae. V Negevu se nacházejí také jedinci, kteří nesou znaky jak pro E. c. terraesanctae tak i E. c. coloratus. Dochází zde tedy k hybridizaci. Proto má E. c. terraesanctae pouze poddruhový status a nikoli druhový.

Biotop:
Zmije obývají rozmanité biotopy od stepí až po kamenité pustiny. Písčitým pouštím se vyhýbá. Je rozšířena až do 1000-1500 m n.m.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Biologie v přírodě:
V červenci až listopadu klade samice 4-10 vajec, mláďata se líhnou za 45-60 dní a měří 12-17cm (Hegner, 1999). Disi et al. (2004) uvádí, že samice kladou (6-10) vejce po cca 75 dnech gravidity. Mláďata dlouhá 20-23 cm se líhnou v září a říjnu po 44-63 dnech (Disi et al., 2004, Mendelssohn, 1965). Zmije se pohybují nejčastěji bočním způsobem pohybu. Zmije přijímají v přírodě nejčastěji hlodavce (Acomys spp., Gerbillus spp.), ale také ještěry, žáby (i ropuchy) a bezobratlé. Samice mají v přírodě snůšku pravděpodobně jednou za dva roky (Goode, 1979). Samice dokáží "lepit" své vejce na tvrdé - těžké substráty - předměty.

Taxonomie:
S druhem Echis carinatus byl Echis coloratus dlouho jako jediný druh uznávám v rámci rodu Echis. Až v 50 letech 20. století se začalo ukazovat, že tyto dva „sběrné“ druhy v sobě skrývají několik dalších forem. Zatímco se z Echis carinatus vyčlenilo během několika následujících desetiletí mnoho forem, z Echis coloratus nakonec pouze tři – Echis coloratus coloratus, Echis coloratus terraesanctae a Echis omanensis. Tyto tři formy můžeme podle vzájemné příbuznosti a podobnosti ve vnějších znacích začlenit spolu do komplexu coloratus a dokonce jim přiřadit vlastní dosud nepopsaný podrod. Unikátní znaky, které nesou tyto tři formy je odlišují od všech ostatních známých ef. Cherlin (1990) popsal pro Echis sochureki, Echis multisquamatus a Echis coloratus vlastní podrod Turanechis. Ačkoli nese E. coloratus některé znaky totožné s těmito druhy, bylo její zařazení do tohoto podrodu nesprávné. Unikátnost (morfologická i molekulárně-genetická) druhu E. coloratus je doložená mezi všemi ostatními druhy ef a proto musí být zařazena ve vlastním podrodu (subgen. Nov.) spolu s Echis omanensis (dříve považována za E. coloratus).

Zatímco se v posledních desítkách let zaměřovala pozornost hlavně na druh Echis „carinatus“ tak na Echis coloratus se tak trochu pozapomnělo. Pouze Cherlin (1990) ve své revizi pozměnil jméno této zmije z Echis coloratus na Echis froenatus (diskuze o tomto počinu v Cherlin, 1990). Tato změna nebyla mnoha autory akceptována a i sám Cherlin s Borkinem (1995) uznali, že neměli pravdu a navrátili Echis coloratus její platné původní pojmenování. Taxonomickému studiu Echis coloratus se věnoval až počátkem 21. století maďarský herpetolog G. Babocsay, který zjistil, že „severní“ populace Echis coloratus (z Negevské pouště na sever) se nepatrně odlišují a popsal pro ně jméno Echis coloratus terraesanctae. Při své revizy komplexu coloratus také objevil unikátní odlišující znaky u alopatrické populace Echis coloratus z Ománu a UAE a popsal ji jako Echis omanensis (Babocsay, 2005). Během několika málo let se tak stal druh Echis coloratus komplexem tří forem.

Platí komplexně pro druh Echis coloratus:

Zmije nebylo poprvé popsána pod jménem Echis coloratus, nýbrž pod jménem Echis froenata Duméril, Bibron et Duméril, 1854. Vzhledem k tomu, že toto jméno bylo přes 100 let přehlíženo a nepoužíváno, tak bylo na návrh E. Stimsona (1974) Mezinárodní komisí zoologické nomenklatury navrženo užívání E. coloratus - více v ICZN Opinion 1176 (1981), Borkin et Cherlin (1995).
 

Toxikologie: Podobně jako ostatní zástupci rodu Echis i E. coloratus terraesanctae má solenoglyfní chrup. Její jed je hemotoxický s hemorrhagickým působením. V jedě byly zaznamenány neurotoxiny příbuzným těm, které jsou u kober rodu Naja (Gitter et al., 1960, Detrait et Saint-Girons, 1979). Symptomy uštknutí E. coloratus u lidí jsou: bolest v místě uštknutí, horečka, zvětšené lymfatické uzliny v místě uštknutí, tachykardie, zvracení, bolest hlavy, závratě, letargie, tvorba puchýřů, lokální nekrózy, otoky, krvácení ze sliznic a tělních otvorů, akutní intersticiální nefritida, břišní bolest a hypotenze. Dále bylo pozorovány submukózní a celkové mikrohematurie.
Nekrózy se vytvářejí během 1-13 dnů po uštknutí.
Glomerulitis a hepatotoxicita byly zaznamenány
(Sant, 1978). Jed E. coloratus má přímý vliv na
srdeční myokard a způsobuje tak EKG změny.
DIC se u intoxikace tímto druhem často nevyskytuje.
Krvácení začíná během 1-36 hod. po intoxikaci.
Úmrtí po uštknutí bylo způsobeno renálním selháním.
Podání antiséra při uštknutí je nezbytné.

Biologie v zajetí: Zmije bývá chována v zajetí poměrně
často. Nedochází však k pravidelnému množení zde a
tak se jedná spíše o import zvířat z přírody. Nejčastěji
bývají chovány zmije z Egypta a ze Sinaje, to se ale
jedná o nominotypický poddruh. Zmije potřebují v 
zajetí podobné podmínky jako ostatní efy. Suché
terárium s dostatkem úkrytů – plochých kamenů a
poměrně vysokou teplotou (mezi 25 - 40°C s optimem
29-31 °C) je základem úspěšného chovu. K rozmnožení
dochází spíše sporadicky. V zajetí mají zmije aktivitu
soumračnou až noční.

Literatura:
Mendelssohn (1965), Cherlin (1993), Joger (1984), Gasperetti (1988), Gruber (1992), Leviton et al. (1992), Golay et al. (1993), Schätti et Gasperetti (1994), Spawls et Branch (1995), Disi (1985, 1990, 1996), Warrel (1995), Cherlin (1990), Borkin et Cherlin (1995), El-Oran et al. (1994).

Poznámky:  
-

 

           

Echis coloratus terraesanctae
- černá kolečka,
Echis coloratus coloratus
- bílé kroužky,
Echis coloratus coloratus
x Echis coloratus terraesanctae - černé trojúhelníky

Copyright © Tomáš Mazuch. All Rights Reserved.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kresba na hřbetě (podle Babocsay, 2004):
Echis c. coloratus                                     Echis c. terraesanctae