Copyright © Tomáš Mazuch. All Rights Reserved.
 

               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Echis hughesi
- HOLOTYPE

Echis hughesi Cherlin, 1990

Zmije Hughésova

Echis hughesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echis hughesi Cherlin,1990. Terra typica: 10°02´ N, 49° 00´ E, Somálsko, severovýchodní Afrika.

 

Cherlin V. A., 1990: Taxonomic revision of the snake genus Echis (Viperidae). II. An analysis of taxonomy and description of new forms. Proceedings of the Zoological Institite, Leningrad 207: 193-223. – 212, pl. 4, fig. 3.

 

Echis (n. sp. ?), Hughes (1976), 359: první poznámka o zvláštnosti jedinců z terra typica.

Echis (Toxicoa) hughesi, Cherlin (1990), 195: n. sp.

Echis hughesi, Golay et al. (1993), 268: seznam jedovatých hadů.

Echis hughesi, Schätti B. & J. Gasperetti (1994),394: shrnutí známých údajů o druhu.

Echis hughesi, Spawls & Branch (1995), 126: shrnutí afrických druhů.

Echis hughesi, David  & Ineich (1999), 314: seznam jedovatých hadů.

Echis hughesi, Mazuch (2005), 64: mapa rozšíření.

Echis (Toxicoa) hughesi, Mazuch (2006, v tisku): diskuze nad validitou druhu.

 

Typový materiál: HOLOTYP - BM. 1931.7.20.405 (samice), 10°02´ N, 49° 00´ E, Sol Haud, Somálsko, PARATYP – BM. 1931.7.20.406 (samec), 11°09´ N, 49° 00´ E, Sol Haud, Somálsko.

Druh znám pouze z typové série.

Etymologie: Zmije je pojmenována po herpetologu Barry Hughes, který ve své práci o afrických zmijích rodu Echis nastínil, že by mohlo jít o dosud nepopsanou formu.

 

Diagnóza: Menší druh zmije charakteristický nízkým počtem ventrálních (140-149) a dorzálních (24-25) šupin s hrbolkovitými kýly na dorzálních šupin (viz. obr.). Kresba na hlavě je silně redukována. Zbarvení těla je tvořeno nepravidelnými světlými kosočtverečnými skvrnami. Kresba jinak typu pyramidum.

 

Zbarvení: je patrné podle fotografií. Známi jsou pouze tři exempláři. Typická je jako-by rozplývavá kresba typu pyramidum. Dorzální bělavé skvrny jsou zachované, jsou rozplývavé, nepravidelného tvaru a velikosti. Laterální bělavé skvrny tvaru obráceného písmene V na většině těla chybí nebo splývají v okolní kresbě. Na hlavě je nevýrazný, špatně determinovatelný znak.

 

Folidóza: (n=3) – ventralia: 144-149, dorsalia: 24-25, subcaudalia: 28-30. Ventr. + subcaud. (n=3): 140+30♂, 148+28♀, 141+28♂.

 

Velikost: Známy jsou pouze tři exempláře, jejichž velikost je 290 mm (délka ocasu 32 mm) a  210 mm (délka ocasu 25 mm) – Cherlin (1990).

 

Zoogeografie: Somálsko je známe pro svou vysokou míru endemismu (Lanza, 1990). Nejenom, že jsou odsud popisovány endemické druhy (Platyceps messanai, P. scorteccii, Spalerosophis josephscorteccii, Eryx borrii, Aparallactus subs. nov. (Lanza, 1990), Elapsoidea chellazziorum, E. broadleyi, Leptotyphlops reticulatus, Rhitotyphlops leucocephalus, ale dokonce i rody (Aeluroglena, Brachyophis). V tomto kontextu, by nebylo až tak překvapující, že i Efy (rod Echis) zde mají svého endemického zástupce – E. hughesi. Osobně se domnívám, že se jedná opravdu o odlišnou formu, neboť od ostatních Ef (myšleno E. pyramidum) se liší již na první pohled. Ze severního Somálska jsou známy tyto endemické formy: S. josephscortecci, P. messanai, R. leucocephalus, L. reticulatus a E. borrii.
 

Biotop: Polopouštní krajina ležící v severním Somálsku. Nic bližšího není známo.

 

Biologie v přírodě: Není nic známo.

 

Taxonomie: Před popisem formy hughesi byla známa ze Somálska pouze
E. pyramidum
. Zmije ze severovýchodní Afriky jsou dost variabilní (Mazuch,
nepubl. Data). Je možné, že tři jedinci E. hughesi jsou pouze anomálními exempláři
široce rozšířené E. pyramidum. Než budeme moci říci, že E. hughesi je opravdu
platnou formou, bylo by vhodné vytvořit genetickou analýzu a získat více materiálu
ze Somálska. Hughes (1976) upozorňoval na zmiji,  (BMNH 1931.7.20.407) z 
pobřežních nížin Somálska (11.09N, 49.00E), která  je zbarvená normálně (typ
pyramidum
) a má vyšší počty štítků (168 + 37 ).
Vzdálenost mezi rozšířením obou zmijí je v tomto případě asi 50 km.
Je proto zřejmě, že E. hughesi se vyskytuje (pouze) na náhorní plošině
Sol Haud (nadmořská výška nad 860 m – Hughes, 1976). Dlužno však říci,
že v obrovském množství „normálních“ Ef – Echis pyramidum (s. l.)
vyšetřených Hughesem (1976) a Cherlinem (1990) a i mnou byly
atypické (počtem ventrálních a dorzálních štítků) pouze tři – zástupci
již dnes popsaného taxonu E. hughesi. Druh patří do podrodu Toxicoa.
 

Toxikologie: Není nic známo.
 

Biologie v zajetí: Není nic známo.
 

Literatura: Cherlin (1990), Cherlin et Borkin (1990), Hughes (1976),
Mazuch (2005), Mazuch (v tisku), Golay et al. (1993), David et Ineich
(1999), Mallow et al. (2003), Lanza (1983, 1990).


Poznámky:
Po prozkoumání londýnských exemplářů E. hughesi a
E. pyramidum
(s. l.) a materiálu Ef v mé sbírce jsem zjistil, že E. hughesi
nemá kylnaté štítky na dorzální ploše hlavy v přední části (hned za rostrálním
a nasálními štítky). Internasální štítky jsou u E. hughesi oválné, bez výrazných
hran. Toto je také odlišný znak oproti E. pyramidum (s. l.). Oba dva tyto
odlišné znaky je možné využít jako další diagnostické znaky.

 

 


 

Echis pyramidum - Garissa, Kenya