by Tomáš Mazuch

N E W S

N
E W S  I N   T A X O N O M Y

A R T I C L E S / D O W N L O A D S

D O W N L O A D S

P H O T O G R A P H S

M Y   C O N T R I B U T I O N S

V E N O M O U S   S N A K E S 
O F  A F R I C A


H E R P E T O L O G Y  O F
S O M A L I  A

H E R P E T O L O G I C A L
B O O K S


B O O K   R E V I E W S  


H E R P E T O L O G I S T S

H E R P E T O L O G I C A L 
I N S T I T U T I O N S

H E R P E T O L O G I C A L
A S S O C I A T I O N   O F
A F R I C A

(African Journal of Herpetology)

Č E S K Ý   S P O L E K  
P R O  A F R I C K O U 
H E R P E T O L O G I I

Tomáš Mazuch collection (TMPC)

A C K N O W L E D G E M E N T S

Psammophis tanganicus


     Atheris desaixi


Echis megalocephalus

Copyright Tomáš Mazuch. All Rights Reserved. Web design: Tomáš Mazuch (2006)


Pseuderemias smithii


Agama rueppelli


Chamaeleo n. sp.


Agama caudospinosa


Atheris squamigera

 

 

 

 

Habitat of Atheris hispida (Viperidae) in Kakamega Forest in Kenya

 

 

 

 

 

 

 

 

New books from edition of Chimaira (www.chimaira.de):

FROG SEARCH: Results of Expeditions to Southern and Eastern Africa - M. Pickersgill

VENOMOUS SNAKES OF AFRICA - M. Dobiey and G. Vogel


Rezence najdete v Book Reviews.


In book you can find a photographs of
the first live Adenorhinos barbouri!!!!!!

Geografické rozšíření mamby černé (Dendroaspis polylepis)

Mamba černá je hojně rozšířená ve východní (výjma většiny Somálska), jižní (chybí překvapivě z většiny JAR) a jižní části centrální Afriky. Izolovaně je recentně nacházena zejména v západní Africe a částečně z dalších subsahelských zemí. Řada herpetologů se domnívá, že je rozšířena více než si myslíme a máme dosavadní poznatky. Známé a předpokládané geografické rozšíření je shrnuto v přiložené mapě. 


Photograph of the week...

My new contributions:

In preparation.:
Vipers of the genus Atheris...

Water cobras of the genus Boulengerina...

Cobras of the genus Naja...

New books:

New articles:                     (more in News in taxonomy...)

A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa.

- popis západoafrického druhu chameleona z príbuzenstva Ch. gracilis a Ch. quilensis.

A review of East and Central African species of Letheobia Cope, revived from the synonymy of Rhinotyphlops Fitzinger, with descriptions of five new species (Serpentes: Typhlopidae).

- review rodu Letheobia z východní a centrální Afriky, popis 5 nových druhů.