Publikace

Tomáš Mazuch - Scientific papers

 

Na této stránce najdete výsledky mé publikační činnosti. Většinu článků si můžete stáhnout ve formě PDF. Ke stáhnutí a čtení článků potřebujete program Adobe Acrobat.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mazuch T., 2004: Marocká zmije útočná (Bitis arietans arietans). TERARISTA, Vol. 7: 17-22. MORROCAN PUFF ADDER.    pdf

2. Mazuch T., 2004: Biologie ještěrky Holaspis laevis Werner, 1895 v přírodě a chovu. AKVÁRIUM TERÁRIUM, 47 (11): 60-68. BIOLOGY OF THE LIZARD HOLASPIS LAEVIS WERNER, 1895 IN NATURE AND CAPTIVE.     pdf


3. Mazuch T., 2004: Za plazy a obojživelníky do Keni. AKVÁRIUM TERÁRIUM, 47 (9): 73-78.
FOR REPTILES AND AMPHIBIANS TO KENYA.    pdf

4. Mazuch T., 2003: Léčba traumatu dutiny ústní způsobeného jedovým zubem u zmije útočné (Bitis arietans arietans). AKVÁRIUM TERÁRIUM, 46 (1): 76-78.
TREATMENT OF A TRAUMA OF BUCCAL CAVITY CAUSING BY VENOM TOOTH IN PUFF ADDER (BITIS ARIETANS ARIETANS).    pdf


5. Mazuch T., 2004: Několik poznámek ke komplexu zmijí stepních `Vipera (Acridophaga) ursinii` s důrazem na biologii zmije stepní Vipera renardi renardi Christoph, 1861 v chovu a přírodě. AKVÁRIUM TERÁRIUM, 47 (3): 64-69, (4): 63-67.
SOME NOTES TO COMPLEX OF THE STEPPE VIPERS "VIPERA (ACRIDOPHAGA) URSINII" WITH EMPHASIS TO BIOLOGY OF VIPERA RENARDI RENARDI CHRISTOPH, 1861 IN CAPTIVITY AND NATURE.    pdf- part I      pdf- part II


6. Mazuch T., 2004: Zmije tribu Atherini – Atheris, Proatheris, Montatheris a Adenorhinos (Serpentes: Viperidae). AKVÁRIUM TERÁRIUM, 47 (12): 67-78.
VIPERS OF THE TRIBE ATHERINI - ATHERIS, PROATHERIS, MONTATHERIS AND ADENORHINOS (SERPENTES: VIPERIDAE).    pdf


7. Mazuch T., 2005: Taxonomie a biologie zmije Echis pyramidum leakeyi z Keni. AKVA TERA FÓRUM, 1 (1): 64-71.
TAXONOMY AND BIOLOGY OF THE VIPER ECHIS PYRAMIDUM LEAKEYI FROM KENYA.    pdf


8. Kovařík F., P. Kabátek & T. Mazuch, 2005: Do Tuniska nejen za štíry. AKVA TERA FÓRUM, 1 (1): 76-80.
TO TUNISIA NOT ONLY FOR SCORPIONS.    pdf


9. Modrý D., P. Nečas, T. Mazuch & M. Kamler, 2004: Eimeria atheridis n. sp. (Apicomplexa: Eimeriidae), a new coccidium from the western bush viper Atheris chlorechis (Pel, 1851) from tropical Africa. SYSTEMATIC PARASITOLOGY, 59: 71-74.   
pdf


10. Mazuch T., 2003: Leucismus u ještěrky obecné Lacerta agilis L. HERPETOLOGICKÉ INFORMACE, 1: 13.
LEUCISM IN COMMON LIZARD LACERTA AGILIS.  - abstrakt z přednášky, viz. pdf.       pdf


11. Mazuch T., 2005: Vzácné endemické zmije Keni. AKVÁRIUM TERÁRIUM, 48 (3): 52- 56.
RARE ENDEMIC VIPERS OF KENYA.    pdf


12. Mazuch T., 2004: Za jedovatými hady do Keni. FAUNA BOHEMIAE SEPTENTRIONALIS, Tomus 29: 189 - 198.
FOR VENOMOUS SNAKES TO KENYA.    pdf


13. Mazuch T., 2005: Minireview Zmije útočné – Bitis arietans (Serpentes: Viperinae) s poznámkami k rozmnožení zmijí ze západní Afriky. AKVA TERA FÓRUM, 1 (3): 72-77.
MINIREVIEW OF PUFF ADDER - BITIS  ARIETANS (SERPENTES: VIPERINAE) WITH NOTES ON REPRODUCTION OF VIPERS FROM WEST AFRICA.    pdf


14. Mazuch T., 2005: Novinky v taxonomii jedovatých hadů Afriky. AKVA TERA FÓRUM, 1 (5): 64-69.
NEWS IN TAXONOMY OF THE VENOMOUS SNAKES OF AFRICA.    pdf


15. Mazuch T., 2006 (v tisku): Taxonomie zmijí rodu Echis Merrem 1820. AKVA TERA FÓRUM.
TAXONOMY OF VIPERS OF THE GENUS ECHIS MERREM 1820.    pdf


16. Mazuch T., 2005: Agama caudospina. AKVA TERA FÓRUM, 1 (4): 56.   
pdf

17. Mazuch T., 2005: Dasypeltis scabra. AKVA TERA FÓRUM, 1 (4): 55.   
pdf

18. Mazuch T., 2005: Atheris ceratophora. AKVA TERA FÓRUM, 1 (6): 56.   
pdf

19. Mazuch T., 2005: Holodactylus africanus. AKVA TERA FÓRUM, 1 (6): 55.   
pdf

20. Mazuch T., 2005: Rhamphiophis rubropunctatus. AKVA TERA FÓRUM, 1 (5): 56.   
pdf

21. Mazuch T., 2005: Rhampholeon boulengeri. AKVA TERA FÓRUM, 1 (3). 55.   
pdf

22. Mazuch T., 2005: Elapsoidea nigra. AKVA TERA FÓRUM, 1 (5): 55.   
pdf

23. Mazuch T., 2005: Chamaeleo (Trioceros) narraioca. AKVA TERA FÓRUM, 1 (9): 56.    pdf

24. Mazuch T., 2005: Naja nigricollis. AKVA TERA FÓRUM, 1 (10): 55.    pdf

25. Mazuch T., v tisku:
Zmije Echis (Toxicoa) pyramidum (Geoffroy Saint-Hilaire, 1827) z Garissy (severovýchodní Keňa) recentně
sbírané expedicí „Wajir“.
AKVA TERA FÓRUM. VIPERS ECHIS (TOXICOA) PYRAMIDUM (GEOFFROY SAINT- HILAIRE, 1827) FROM GARISSA (NORTHEASTERN KENYA) RECENTLY COLLECTED BY EXPEDITION "WAJIR".    pdf

26. Mazuch T., v tisku: Do "somálské" Keni nejen za plazy. AKVA TERA FÓRUM. TO "SOMALILAND" KENYA NOT ONLY FOR REPTILES.
pdf

27. Mazuch T., v tisku: Hadí park v Nairobi. AKVA TERA FÓRUM. SNAKE PARK IN NAIROBI.    pdf

28. Mazuch T., v tisku: Odchov mezipoddruhových hybridů Echis pyramidum lucidus x Echis pyramidum leakeyi (Ophidia: Viperidae). AKVA TERA FÓRUM. HYBRIDS OF Echis pyramidum lucidus x E. p. leakeyi (OPHIDIA: VIPERIDAE).     pdf

29. Mazuch T., 2006: Chameleoni v Keni. AKVA TERA FÓRUM, 2 (1): 64-69.  CHAMELEONS IN KENYA.     pdf

30. Mazuch T., 2004: Biologie a taxonomie zmije Echis pyramidum v Keni. HERPETOLOGICKÉ INFORMACE, 1 (prosinec): 10-11. biology and taxonomy of the vipers echis pyramidum from kenya.       pdf

31. Mazuch T., v tisku:  Holaspis laevis.  AKVA TERA FÓRUM.

32. Mazuch T., v tisku:  Echis ocellatus.  AKVA TERA FÓRUM.

33. Mazuch T., v tisku:  Atheris chlorechis.  AKVA TERA FÓRUM.

34. Mazuch T., v tisku:   Trachylepis striata.  AKVA TERA FÓRUM.

35. Mazuch T., v tisku:   Daboia russelli. AKVA TERA FÓRUM.

36. Mazuch T., v tisku:   Lygodactylus picturatus.  AKVA TERA FÓRUM.

37. Mazuch T., v tisku:   Eryx colubrinus.  AKVA TERA FÓRUM.

38. Mazuch T., v tisku:  Crotalus vegrandis.  AKVA TERA FÓRUM.

39. Mazuch T., v tisku:  Chamaeleo (Trioceros) hoehnelli.  AKVA TERA FÓRUM.

40. Mazuch T. (in Dobiey et Vogel), 2007: Venomous snakes of Africa. Chimaira, Frankfurt am Main: 148 ss.    ((fotografie jedovatých hadů Afriky))


Copyright © 2006 Tomáš Mazuch. All Rights Reserved.